Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe

Foto ze strony www.interia.pl

Obecnie na świecie istnieje około 6000 funduszy hedgingowych zarządzających blisko 700 mld USD. Nazwa funduszy pochodzi od transakcji hedgingowych, polegających na zabezpieczaniu otwartych pozycji rynkowych w określonych instrumentach finansowych odwrotnymi pozycjami w podobnych instrumentach. Istotą takich funduszy jest sprzedawanie pożyczonych walorów (akcji,obligacji,kontraktów itp.) w odpowiednich momentach, oraz ich odkupywaniu w późniejszym terminie po korzystnej cenie. Fundusze hedgingowe mogą osiągać zyski niezależnie od sytuacji panującej na giełdzie.

Strategie funduszy hedgingowych opierają się na arbitrażu, transakcjach terminowych, fuzjach i przejęciach, inwestycjach w trudne długi, inwestycjach opartych o globalne tendencje makroekonomiczne, inwestycjach w egzotyczne aktywa, surowce i opcje. Procesy inwestycyjne mogą opierać się na decyzje w oparciu o opinię zarządzającego lub w oparciu o transakcyjny system komputerowy, wykluczający subiektywną ocenę sytuacji rynkowej i jakiekolwiek emocje osób zawierających transakcje. Dzięki temu średnie zyski roczne sięgają kilkunastu procent, a najlepsze fundusze osiągają średnie zyski na poziomie kilkudziesięciu procent (choć zdarzają się takie, które dają zyski trzycyfrowe).

Pierwszy fundusz hedgingowy został założony w 1949r przez Alfreda Winslowa Jones. Od tamtego czasu powstało ich wiele odmian, zróżnicowanych zarówno pod względem strategii, jak i procesu inwestycyjnego, rodzajem aktywów czy też geograficznego rozłożenia inwestycji. Dzięki swobodzie wyboru polityki inwestycyjnej większość z funduszy niemieckich, brytyjskich czy amerykańskich jest rejestrowana w jurysdykcjach gdzie są niższe podatki. Dzięki temu fundusze te przynoszą lukratywne korzyści swoim inwestorom i dają korzystności z wielu innowacyjnych strategii inwestycyjnych.

Polskie fundusze hedgingowe nie zaistniały jeszcze na rynku, tak więc dla polskich inwestorów dostępne są przede wszystkim fundusze zagraniczne.