Lokaty bankowe

lokata

Foto ze strony www.waterstatesdirect.com

Lokata bankowa to rodzaj umowy z bankiem. My lokujemy w banku pewną kwotę pieniędzy. Zakładamy lokatę. Bank ma nasze pieniądze do dyspozycji na jakiś czas. Na jak długi, to określa umowa zawarta podczas zakładania lokaty. Przez ten czas pieniędzmi obraca bank i na nich zarabia. Po upływie czasu na jaki lokata była zawarta bank pieniądze nam oddaje. A w zamian za to, że pozwoliliśmy mu z nich korzystać wypłaca nam odsetki. Po drodze jeszcze na lokacie zarabia państwo. Każdy zysk osiągnięty z lokat bankowych jest opodatkowany i podatek pobiera i przekazuje bezpośrednio bank. My dostajemy zarobek w kwocie netto.

Co my z tego mamy? Mamy pieniądze z odsetek. Jednostkowo nie są to wielkie kwoty. Jeżeli będziemy obracać niewielkimi kwotami, rzędu tysiąca, dwóch tysięcy złotych to i nasze zarobki nie będą wielkie. Od takich lokat otrzymamy nie więcej niż kilkanaście złotych miesięcznie. I to pod warunkiem, że zainwestujemy w najlepszą lokatę.

A jednak, jeżeli będziemy w ten sposób oszczędzać systematycznie, dokładać nowe środki, to możemy z czasem spodziewać się i znacznie większych zarobków i całkiem pokaźnej puli oszczędności, która pozwoli nam sfinansować nasze marzenia, lub po prostu spokojnie patrzeć w przyszłość. W końcu w niepewnych czasach dobrze jest mieć jakąś rezerwę na czarną godzinę w postaci lokaty. Pieniądze, które są łatwo dostępne, do których zawsze w razie potrzeby możemy sięgnąć.

Oprocentowanie lokat bankowych jest jednak zawsze podawane w stosunku rocznym. Aby obliczyć ile zyskasz po trzech miesiącach należy podzielić ustalone procenty przez cztery kwartały. W ten sposób z góry przewidzisz swój zysk. Ogólnie jednak przez funkcję, jaką ma procent składany możesz zwiększyć efektywność oszczędzania. Najlepsze lokaty bankowe niestety po odjęciu stopy inflacji nie dają potężnego realnego zysku. W popularnych bankach wielu użytkowników nawet traci na lokatach, chociaż w nominale otrzymują około pięciu procent. Co do niezależności finansowej można powiedzieć jedno. To raczej fraza promowana wśród nieświadomych klientów detalicznych marzących, że po kilkudziesięciu latach oszczędzania w końcu los się do nich uśmiechnie. Niestety na bezpiecznych instrumentach nigdy nie można zbić fortuny. Zatem edukacja finansowa musi być dla Ciebie numerem jeden, jeżeli myślisz poważnie o zaangażowaniu swoich oszczędności w proces ich pomnażania.

Lokaty na pewno zapewniają płynność, są obowiązkowe dla podtrzymania systematycznej stopy zwrotu, ale realnie są na ostatnim miejscu w sensie zysku inwestycyjnego. Ich udział jednak stopniowo powiększa się na rynku, a to może rodzić wrażenie, że nowoczesne społeczeństwo nie zna się na pieniądzach, a przynajmniej ich profesjonalnym pomnażaniu.

Lokaty bankowe w procesie oszczędzania odgrywają rolę dużą, ponieważ zawsze pomagają zachować płynność. Należy jednak zauważyć też ich wady oraz zależności ekonomiczne. Banki zresztą nie bardzo są chętne na edukację klientów. Wolą pozyskiwać depozyty, które nie zyskują, ale tracą na wartości. Instytucje finansowe funkcjonują w oparciu o zysk. Tak powinien też robić użytkownik produktów bankowych. Świadomość relacji występujących w środowisku międzybankowym oraz na rynku kapitałowym pomoże ci opanować finanse osobiste w stopniu zadowalającym. Najlepsze lokaty bankowe wynikają z dbania o własną wiedzę oraz sprawdzanie takich narzędzi jak ranking lokat. Przeanalizuj zatem cały rynek finansowy i sprawdź gdzie istnieją największe możliwości inwestycyjne.

Rodzaje lokat bankowych:

  • lokaty terminowe, które trwają przez określony czas, po jakim bank jest zobowiązany do wypłacenia odsetek;
  • depozyty dynamiczne, które pozwalają na przedwczesne zrezygnowanie z nich bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, w tym także bez utraty zarobionych już odsetek;
  • lokaty rentierskie, które charakteryzują się regularnymi wypłatami odsetek na rachunek osobisty;
  • depozyty pieniężne, które służą do krótkoterminowego zamrażania kwoty;
  • lokaty dwu walutowe, jakie dają możliwość wypłaty odsetek w walucie innej, niźli bazowa;
  • depozyty progresywne, w trakcie których oprocentowanie wzrasta;
  • lokaty bankowe inwestycyjne, jakie łączą w sobie możliwości depozytów tradycyjnych oraz szeroko rozumianych inwestycji na różnorakich rynkach i im podobnych, a także wiele innych rodzajów, które możemy dostosować pod kątem własnych oczekiwań.