Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy

Foto ze strony www.abcnews.go.com

Refinansowanie kredytu – pojęcie to na stałe zadomowiło się w „słowniku” polskich finansów – co właściwie oznacza? Najprościej – transfer kredytu z jednego banku do innego. Kredyt refinansowy pozwala na uaktywnienie kapitału posiadanego przez kredytobiorcę, który „zawarty” jest w nieruchomości przez niego posiadanej, z przeznaczeniem go na dowolny cel (niekoniecznie musi to być cel mieszkaniowy). Kredyt refinansowy jest atrakcyjny ze względu na to, że pozwala kredytobiorcy, który wziął kredyt mieszkaniowy w innym banku wcześniej (do 24 miesięcy) na optymalne dostosowanie się do bieżącej oferty rynkowej, czyli pozwala mu zareagować na lepsze warunki proponowane przez inny bank.

Oszczędności, które gwarantuje decyzja o wzięciu kredytu refinansowego mogą sięgać nawet 30 procent, jednocześnie środki w ten sposób oszczędzone mogą być w atrakcyjny sposób zainwestowane(cel niekoniecznie związany z mieszkaniowym) – kredyt refinansowy może więc „zarabiać” na konto kredytobiorcy.

Popularność kredytów refinansowych sukcesywnie wzrasta. Kredytobiorcy zdeterminowali banki do uelastycznienia ofert, banki, które pierwotnie udzieliły kredytu mieszkaniowego zazwyczaj przedstawiają swoim klientom pakiet korzystnych usług, aby skłonić ich do nieodstępowania od wziętego kredytu – stąd coraz większa konkurencja między bankami, przyczyniająca się do rozwoju rynku tego typu kredytów. Ze zmianą banku i decyzją o wzięciu nowego kredytu(refinansowego) wiąże się wiele rodzajów kosztów, na które trzeba zwrócić uwagę, by operacja mogła w ogóle być opłacalna (m.in. koszty sądowe wykreślenia „pierwotnej” hipoteki i spisania nowej). Banki miały pewną dowolność w prowadzeniu polityki finansowej w dziedzinie ustanawiania różnego rodzaju opłat, kar umownych itp. Od marca 2006, w związku z wejściem w życie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kilka z nich zostało jednak uregulowanych prawnie i tak – opłata za założenie księgi i wpis jest stała i wynosi odpowiednio 60 zł (założenie księgi) oraz 200 zł (wpis hipoteki). Wcześniej opłata za wpis naliczana była procentowo w zależności od wartości nieruchomości, mogło to nawet być1-2 tys. zł. Nowe przepisy w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju rynku kredytów refinansowych. Kredyty refinansowe, podobnie jak i hipoteczne, co jest oczywiste, charakteryzują się również długim okresem kredytowania – nawet do 45 lat, atrakcyjnym oprocentowaniem oraz zakresem finansowania – do 100 % wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Kredytobiorca może wybrać walutę kredytu. Klient, który zamierza wziąć kredyt refinansowy powinien mieć na uwadze wszelkie dane, które mogą być zmienne(np. wysokość oprocentowania kredytu, czy może być zmienione podczas okresu kredytowania oraz oprocentowanie kredytu w poszczególnych walutach) Coraz częściej niezbędna jest fachowa pomoc doradców finansowych dysponujących ofertami wielu banków.

Kredyt refinansowy jest jednocześnie atrakcyjny dla kredytobiorców, jak i dla banków, z tym, że dla tych instytucji jest również wyzwaniem związanym z coraz większą konkurencją – zaufanie klienta i zaoferowanie atrakcyjnej oferty – to pewność zysku. Banki oferują więc m.in. „zachęty”, które można nazwać determinującymi pozytywnie – np. w znacznym stopniu obniżają oprocentowanie (nawet do 1,60% w CHF i 4,80% w PLN w pierwszym roku), zwalniają z prowizji i opłat związanych z ubezpieczeniem pomostowym oraz ubezpieczeniem niskiego wkładu, zapewniają możliwość wielokrotnego bezpłatnego przewalutowania kredytu. Niektóre banki stawiają również na uproszczenie formalności przy otwieraniu kredytu, co również ma swoje znaczenie związku ze zmęczeniem klienta przebiurokratyzowaniem wielu czynności urzędowych.. Banki stosują także procedury „negatywne” wobec swoich klientów, którzy chcieliby zmienić bank – na przykład niektóre z nich pobierają prowizję za zaświadczenie o historii kredytowej, wymagają także od klienta płacenia przez pierwsze lata spłaty kredytu prowizji karnej, która liczona jest procentowo od kwoty zadłużenia.