Redakcja i kontakt

ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 – Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 – Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Strona http://encyklopedia.info nie jest i nie będzie związana z żadną partią ani organizacją polityczną !   Wszystkie artykuły mają na celu UŚWIADOMIENIE Polaków z jakimi patologiami mamy do czynienia. Redakcja strony  encyklopedia.info to grupa ludzi która już jest zmęczona sytuacją Polaków. Jeśli chcesz w jakikolwiek pomóc bądź masz jakąś propozycję – skontaktuj się

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Submit